Pictures by Wo


Tôi rất tự hào về những bức ảnh được chụp bởi Wo, một người bạn tuyệt vời đã đến với Hà Nội mà tôi đóng vết thương mà tôi đang bị khóa. Ông trở về nhà ngay bây giờ, để lại cho tôi một số kỷ niệm, một vài cái ôm, một số khoảnh khắc khó quên bất tận.

6 comments:

KOI FISH said...

bạn thật đẹp, giống như mặt trời!

The Pearline sea's said...

sooooo good to see your smile!

THE BELT RING said...

great shots by your friend! you're very cute!

BRinKo said...

I love you and your beautiful smile!!!

Aurélie said...

Great pics. Beautiful smile.

SUTHEIRA said...

very shiny shots, we can see all your beauty, sunny girl!